Wijziging Wet 1 Maart ’15

Geachte klant, door de gewijzigde wet van 1 maart 2015 zijn wij geconfronteerd met ingrijpende gevolgen voor onze gebruikelijke bedrijfsvoering. We worden strafbaar gesteld als we producten of informatie verstrekken aan klanten die zich schuldig maken aan beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt of grootschalige hennepteelt. We worden zelfs strafbaar gesteld als we onachtzaam zijn ten aanzien van onze klantenkring.

Keuze Online Beperkte Klantenkring

We hebben besloten om onze bedrijfsvoering voort te zetten en daarvoor moeten we onze klantenkring expliciet beperken tot de niet-strafbare hennepteler of andere gebruiker die zich niet strafbaar maakt aan beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt of grootschalige hennepteelt. Ondanks de wijzigingen in de Opiumwet blijft de wettelijke ruimte bestaan voor de niet-strafbare hennepteler die zichzelf voorziet in zijn behoefte. We weten dat het grootste deel van onze klantkring tot deze doelgroep behoort en we verwachten zo onze dienstverlening te kunnen voortzetten door onze bedrijfsvoering specifiek op deze doelgroep in te richten.

Alleen als u onze gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert kunnen wij u van dienst zijn.

Gevolgen voor de Klant

We vragen uw akkoord voor onze gewijzigde Algemene Voorwaarden en daarnaast hebben we ons assortiment moeten beperken en hebben we een limiet op bepaalde producten moeten instellen. We kunnen alleen nog maar leveren voor een inrichting met een beperkte omvang. We begrijpen dat momenteel veel onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden voor de niet-strafbare hennepteler. We willen op korte termijn een factsheet op de website brengen om de kaders voor de niet-strafbare hennepteler te verduidelijken.

Vragen

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de nieuwe werkwijze van uw vertrouwde leverancier online. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht of naar aanleiding van onze nieuwe Algemene Voorwaarden kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.